ห้อง VIP 2

รองรับลูกค้าได้ 40 ท่าน ค่าห้อง ราคา 2,000 บาท ทั้งรอบเช้าหรือบ่าย (ถ้าใช้เป็นชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 500 บาท) 

ห้อง VIP 4

รองรับลูกค้าได้ 30 ท่าน ค่าห้อง ราคา 2,000 บาท ทั้งรอบเช้าหรือบ่าย (ถ้าใช้เป็นชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 500 บาท) 

ห้อง VIP 6

รองรับลูกค้าได้ 40 ท่าน ค่าห้อง ราคา 2,000 บาท ทั้งรอบเช้าหรือบ่าย (ถ้าใช้เป็นชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 500 บาท) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองห้องฯ โทร. 02-616-0055, 02-616-1144 ต่อ 211, 212

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของสโมสรทหารบก

line_logo.png
facebook-2661207_960_720.jpg
awdrta.png