top of page

ห้อง VIP1

ห้อง VIP1

  • 6 hours
  • ไม่ระบุ
  • 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Service Description

เป็นห้องจัดเลี้ยง/ประชุม/สัมมนา ขนาดเล็ก อยู่บริเวณชั้น 2 ของสโมสรทหารบก สามารถรองรับได้ระหว่าง 70 – 100 คน เหมาะสำหรับการจัดงานหมั้น งานสังสรรค์กลุ่มต่างๆที่ต้องการความเป็นส่วนตัว หรือการสัมมนาขนาดเล็ก โดยหากจำแนกเป็นประเภทความต้องการในการจัดเลี้ยง (รูปแบบ) หรือการรองรับจำนวนผู้ที่มาร่วมงานฯ สามารถเลือกได้ดังนี้ บุฟเฟ่ต์ รองรับได้ 100 คน โต๊ะจีน รองรับได้ 100 คน ค็อกเทล รองรับได้ 100 คน การสัมมนา


Contact Details

  • 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร, THA

    +66 026162059

    armyclub1@hotmail.com

bottom of page