top of page

ห้อง ชมัยมรุเชฐ

ห้อง ชมัยมรุเชฐ

  • 6 hours
  • ไม่ระบุ
  • 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

Service Description

เป็นห้องจัดเลี้ยง/ประชุม/สัมมนา ขนาดเล็ก อยู่บริเวณชั้น 3 ตรงข้ามห้องมัฆวานรังสรรค์ สามารถรองรับได้ระหว่าง 100 – 120คน เหมาะจัดงานเลี้ยงเล็กๆ ที่เป็นกันเองหรืองานประชุมสัมมนาขนาดเล็ก โดยหากจำแนกเป็นประเภทความต้องการในการจัดเลี้ยง (รูปแบบ) หรือการรองรับจำนวนผู้ที่มาร่วมงานฯ สามารถเลือกได้ดังนี้ บุฟเฟ่ต์ รองรับได้ 120 คน โต๊ะจีน รองรับได้ 120 คน ค็อกเทล รองรับได้ 150 คน การสัมมนา


Contact Details

  • 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร, THA

    +66 026162059

    armyclub1@hotmail.com

bottom of page