top of page

เปิดให้บริการ นั่งทานแบบ Newnormal เว้นระยะห่าง ตามมาตรการ กทม.
และให้บริการแบบ เดลิเวอรี่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 063-402-9449, 02-616-0055 ต่อ 211, 212 

 • เปิดให้บริการ 1100 - 2300 ทุกวัน

 • มีเมนูอาหารอลาคราส และเมนูประหยัด 10 เมนู รวมทั้งเมนูกาแฟอีกมากมาย

 • มี เมนูแนะนำ ทางเราได้คัดสรรเพื่อท่าน

 • มีเมนูชุดเซต ไว้รองรับความหลากหลาย

  • VIP Set

  • Family Set

  • Economy Set

  • รับสั่งจองล่วงหน้า 5 วัน (โทรศัพท์, โทรสารและด้วยตนเอง)

bottom of page