อัตราค่าบริการจัดเลี้ยง

หมายเหตุ:

 

1. ทางสโมสรทหารบกฯ ขอสงวนสิทธิ์เรื่องอัตราค่าบริการจัดเลี้ยง ตามประเภทของเจ้าของงานที่ได้ติดต่อกับทางเราในครั้งแรกเท่านั้น

2. รายละเอียด Cocktail คลิกที่นี่

3. รายละเอียด Thai Buffet 100 - 200 ท่าน คลิกที่นี่

4. รายละเอียด Thai Buffet มากกว่า 200 ท่าน คลิกที่นี่

5. รายละเอียด International Buffet คลิกที่นี่

6. รายละเอียด Chinese Menu A, B, C, D (1 โต๊ะ = 10 ท่าน) คลิกที่นี่

7. รายละเอียด ซุ้มออกร้าน คลิกที่นี่

8. รายละเอียด Wedding package คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-616-1144, 02-616-0055

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของสโมสรทหารบก

line_logo.png
facebook-2661207_960_720.jpg
awdrta.png