พล.ต.รชต วงษ์อารีย์ จก.สห.ทบ. มาทานกาแฟที่สโมสรทบ.และสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ไปเลี้ยงกำลังพล
272 views0 comments