ห้องผ่านฟ้าลีลาศ

รองรับลูกค้าได้ 40 ท่าน ค่าห้องราคา 7,000 บาท (ไม่มีราคาต่อชั่วโมง)

ท่านสามารถแจ้งความจำนงค์โต๊ะ-เก้าอี้ หรือรูปแบบการจัดเลี้ยงได้ตามความประสงค์ของท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองห้องฯ โทร. 02-616-0055, 02-616-1144 ต่อ 211, 212

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของสโมสรทหารบก

line_logo.png
facebook-2661207_960_720.jpg
awdrta.png