ชุดเมนูเซต

ห้องอาหารของสโมสรทหารบก มีบริการสั่งจองอาหารล่วงหน้า เพิ่มเติมจากการให้บริการปกติ โดยจะมีอยู่ 3 ประเภท คือ VIP Set, Family Set และ Economy Set (ขอสงวนสิทธิ์เมนูอาหาร)

24353.jpg
24354.jpg
24355.jpg

ท่านสามารถคลิกขวาและ save as ที่รูปหรือที่ชื่อเซตใต้รูป เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

และส่งมาที่ 02-279-2484 (fax) หรือด้วยตนเองที่ห้องอาหารสโมสรทหารบก

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของสโมสรทหารบก

line_logo.png
facebook-2661207_960_720.jpg
awdrta.png