ถ้ามาจากสถานีรถไฟสามเสน ตรงลงมาตามถนนเศรษฐศิริ จนถึงสี่แยกตัดกับถนนพระราม 5 ให้ตรงไปเพื่อข้ามคลองเปรมประชากร (สะพานเกษะโกมล)  อาคารรับรองฯจะอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากลงสะพานเกษะโกมล


ถ้ามาจากสี่แยกสะพานแดง ให้ขับตรงลงมาตามถนนพระราม 5 (คลองเปรมประชากรอยู่ทางขวามือ) ผ่านมณฑลทหารบกที่ 11 (ทางขวามือ) จนบรรจบกับถนนเศรษฐศิริ แล้วเลี้ยวขวาไปยังถนนอำนวยสงคราม (เพื่อข้ามคลองเปรมประชากร) อาคารรับรองจะอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากลงสะพานเกษะโกมล

เช็คหมายเลขรถโดยสารสาธารณะที่ผ่าน

download (1).png

อาคารรับรองเกษะโกมล

70/25 ถนน พระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของสโมสรทหารบก

line_logo.png
facebook-2661207_960_720.jpg
awdrta.png