อาคารรับรองเกษะโกมล

อาคารรับรองเกษะโกมล ตั้งอยู่ที่ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้บริการสถานที่สำหรับงานจัดเลี้ยง บริการอาหารและเครื่องดื่ม และที่พักรับรองแขกต่างประเทศ


วัตถุประสงค์การดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้
1. จัดงานเลี้ยงรับรอง แขกต่างประเทศและบุคคลสำคัญที่เป็นแขกของกองทัพบก เหล่าทัพ กองบัญชาการกองทัพไทย และ

     ส่วนราชการขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม
2. จัดเป็นที่พักรับรองสำหรับแขกต่างประเทศ
3. เพื่อเป็นการเกื้อกูลและสนับสนุนความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก

 

การขอใช้บริการอาคารรับรองเกษะโกมล สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ทั้งในนามหน่วยและนามบุคคล สำหรับผู้ที่จะมาใช้บริการในนามบุคคล จะต้องสมัครเป็นสมาชิกอาคารรับรองเกษะโกมล

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของสโมสรทหารบก

line_logo.png
facebook-2661207_960_720.jpg
awdrta.png