top of page

สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี บริการห้องจัดเลี้ยง/ประชุม/สัมมนา หลายขนาดตามความจำนงค์ของท่านดังนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-616-0200, 02-616-0055

Anchor 1
Anchor 2

ห้องมัฆวานรังสรรค์

เป็นห้องจัดเลี้ยง/ประชุม/สัมมนา ที่ใหญ่ที่สุดของสโมสรทหารบก วิภาวดี

ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 สามารถรองรับได้ระหว่าง 900 – 1,500 คน 

เหมาะสำหรับงานแต่งงานหรืองานสัมมนาขนาดใหญ่

โดยหากจำแนกเป็นประเภทความต้องการในการจัดเลี้ยง (รูปแบบ)

หรือการรองรับจำนวนผู้ที่มาร่วมงานฯ  สามารถเลือกได้ดังนี้

ห้องเทวกรรมรังรักษ์

เป็นห้องจัดเลี้ยง/ประชุม/สัมมนา ที่สามารถรองรับได้ระหว่าง 200 – 350 คน 

มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาว อยู่บริเวณชั้น 2 เหมาะสำหรับ

งานแต่งงานที่เป็นกันเองหรือการสัมมนาขนาดปานกลาง

โดยหากจำแนกเป็นประเภทความต้องการในการจัดเลี้ยง (รูปแบบ)

หรือการรองรับจำนวนผู้ที่มาร่วมงานฯ  สามารถเลือกได้ดังนี้

ห้องชมัยมรุเชฐ

เป็นห้องจัดเลี้ยง/ประชุม/สัมมนา ขนาดเล็ก อยู่บริเวณชั้น 3 ตรงข้ามห้องมัฆวานรังสรรค์ สามารถรองรับได้ระหว่าง 100 – 120คน เหมาะจัดงานเลี้ยงเล็กๆ ที่เป็นกันเองหรืองานประชุมสัมมนาขนาดเล็ก

 

โดยหากจำแนกเป็นประเภทความต้องการในการจัดเลี้ยง (รูปแบบ)

หรือการรองรับจำนวนผู้ที่มาร่วมงานฯ  สามารถเลือกได้ดังนี้

ห้อง VIP 1

เป็นห้องจัดเลี้ยง/ประชุม/สัมมนา ขนาดเล็ก อยู่บริเวณชั้น 2 ของสโมสรทหารบก สามารถรองรับได้ระหว่าง 70 – 100 คน เหมาะสำหรับการจัดงานหมั้น

งานสังสรรค์กลุ่มต่างๆที่ต้องการความเป็นส่วนตัว หรือการสัมมนาขนาดเล็ก

 

โดยหากจำแนกเป็นประเภทความต้องการในการจัดเลี้ยง (รูปแบบ)

หรือการรองรับจำนวนผู้ที่มาร่วมงานฯ  สามารถเลือกได้ดังนี้

  • บุฟเฟ่ต์ รองรับได้ 100 คน

  • โต๊ะจีน รองรับได้ 100 คน

  • ค็อกเทล รองรับได้ 100 คน

  • การสัมมนา

Anchor 3
Anchor 4

ลานน้ำพุ

เป็นพื้นที่จัดเลี้ยงแบบ outdoor มีน้ำพุเต้นระบำและสระน้ำกลางพื้นที่

อยู่บริเวณชั้น 2 ใจกลางของสโมสรทหารบก สามารถรองรับได้ระหว่าง

500 – 1,000 คน (มากที่สุด 1,500 คน) เหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงาน

ในบรรยากาศเปิดโล่งและมีแขกมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

โดยหากจำแนกเป็นประเภทความต้องการในการจัดเลี้ยง (รูปแบบ)

หรือการรองรับจำนวนผู้ที่มาร่วมงานฯ  สามารถเลือกได้ดังนี้

Anchor 5

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-616-0200, 02-616-0055

bottom of page