สนามแบตมินตัน

สนามแบตมินตันของสโมสรทหารบก มีจำนวน 4 คอร์ต อยู่บริเวณชั้น 1 (ชั้นจอดรถ)

พื้นสนามเป็นแบบยางมาตรฐาน ลดแรงกระแทกระหว่างการเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของสโมสรทหารบก

line_logo.png
facebook-2661207_960_720.jpg
awdrta.png