กิจกรรมประจำเดือน

สโมสรทหารบกได้มีกิจกรรมต่างๆ ไว้รองรับผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ

โดยกิจกรรมนั้นจะหมุนเวียนไปในแต่ละเดือน กรุณาเยี่ยมชมเวปไซด์ของเราอย่างต่อเนื่อง

ตารางกิจกรรม 18 มี.ค. - 24 มี.ค. 62.png

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของสโมสรทหารบก

line_logo.png
facebook-2661207_960_720.jpg
awdrta.png